| Firma |

Eesti Loots | Nõukogu | Tegevusalad | ISO | Töötajad | Kontakt

 

Eesti Loots

 

Aktsiaselts Eesti Loots moodustati Eesti Vabariigi Valitsuse 20. novembri 2000. a korraldusega nr 921-k. Enne Eesti Lootsi moodustamist osutas lootsiteenust Laevaliikluse Juhtumise Keskus, mille tegevus on lõpetatud alates 31. detsembrist 2000. a vastavalt Teede- ja Sideministeeriumi 31. oktoobri 2000. a määrusele nr 86.

 

Aktsiaseltsi Eesti Loots aktsiate omanikuks on riik ning aktsiate valitsejaks on määratud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

 

 

Eesti Lootsi nõukogu:

 

Nõukogu esimees:

Margus Kaasik

 

Nõukogu liikmed:

Taivo Linnamägi

Teet Palmse

Maivi Ots

 

 

Juhataja:
Peeter Sepp

 

 

Audiitor:

BDO Eesti AS

Eesti Lootsi tegevusalad:

 

 • Lootsiteenuse osutamine
 • Lootsimispiirkonnas laevade teenindamine
 • Lootsimisalane konsultatsioon ja koolitus
 • Lootsilaevade rentimine
 • Sadamateenuste osutamine
ISO

 

 

EN ISO 9001:2015 sertifikaat lootsiteenuse osutamise käsitlusalas.

 

KVALITEEDIALASED PÕHIMÕTTED

 

 

 • Meie klientide tellimuste täitmine ja koostööpartnerite soovidega arvestamine
 • Õigeaegne ja nõuetekohane lootsimisteenuse osutamine
 • Meresõiduohutuse tagamine
 • Lootsimisteenuse parendamine kaasaegsete vahendite kaasamise ja infrastruktuuri täiendamisega
 • Korras ja kaasaegne laevastik
 • Töötajate kvalifikatsiooni ja motivatsiooni pidev tõstmine
 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi järjepidev täiustamine

 

Leping agenteeriva firma ja AS Eesti Loots vahel

 

Antud leping on internetipõhises keskkonnas lootsitellimuse vormistamiseks AS-lt Eesti Loots. Lepingu sõlmimisel väljastab AS Eesti Loots agendile tellimuskeskkonda sisenemiseks vajaliku(d) kasutajanime(d) ja parooli(d)..

 

Leping.doc

AS-s Eesti Loots on 118 töötajat, neist:

 

 • 43 merelootsi
 • 52 laevapereliiget
 • 5 operaatorit
 • 8 autojuhti
 • 8 administratsiooni liiget
 • 1 tehnik-hooldaja
Kontakt

Sadama tee 9
Rohuneeme
Viimsi vald
74012 Harju maakond

 

Üldtel.: 605 3800

Tellimuste tel: 605 3888
e-post (üldine):
e-post (lootsi tellimine):

Põhikiri

 

Põhikiri 2018.pdf