| Statistika |


Lootsimiste arv aastate lõikes:


2001.a teostati 18718 lootsimist


2002.a teostati 18980 lootsimist


2003.a teostati 19808 lootsimist


2004.a teostati 19980 lootsimist


2005.a teostati 18567 lootsimist


2006.a teostati 16693 lootsimist


2007.a teostati 15485 lootsimist


2008.a teostati 13393 lootsimist


2009.a teostati 10320 lootsimist


2010.a teostati 11439 lootsimist


2011.a teostati 11792 lootsimist


2012.a teostati 11218 lootsimist


2013.a teostati 10614 lootsimist


2014.a teostati 10509 lootsimist

 

2015. a teostati 9 397 lootsimist


2016. a teostati 9 594 lootsimist

 

2017. a teostati 10 092 lootsimist