| Lootsiteenused |

 

Lootsiteenused kohustusliku lootsimise piirkondades
Avamere lootsiteenused

 

Lootsimine on kohustuslik kuues piirkonnas:

Tallinn

Kunda-Loksa

Paldiski

Väinameri

Pärnu

Sillamäe

 

 

Lootsi saab tellida:
e-maili teel  ;
Internetis http://ele.loots.ee .

Info lootsi tellimise kohta telefonidel: 605 3888 või 526 8432