Eesti Loots osutab lootsi- ja sadamateenuseid,
rendib lootsilaevu ning pakub lootsimisalast
koolitust ja konsultatsiooni.